*|MC:SUBJECT|*
55e82026-da19-463b-98dc-8040d062a694.png
ebfff06d-9934-48fa-9e75-520a5246baee.png

Đảng ủy, Hội đồng trường đã thông qua chủ trương tiến hành tái cấu trúc UEH thành Đại học đa ngành trong giai đoạn 2021 - 2025. Trước mắt, trong năm 2021 UEH sẽ hình thành 3 trường thành viên gồm Trường Kinh doanh; Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước; Trường Công nghệ và Thiết kế. Đây là một chiến lược rất quan trọng, có ý nghĩa lớn đối với việc duy trì và phát huy thành quả của UEH trong 45 năm qua cũng như sự phát triển bền vững trong thời gian tới. Thay mặt Tập thể lãnh đạo nhà trường, tôi gửi gắm đến quý Thầy, Cô những thông điệp chính của quá trình này như sau:Nghiên cứu này kiểm định tác động của biến động dòng tiền lên cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam trong giai đoạn 2008-2019. Tác giả sử dụng phương pháp GMM hệ thống để xem xét sự tác động này. Kết quả nghiên cứu cho thấy tồn tại mối quan hệ ngược chiều giữa biến động dòng tiền và cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam trong giai đoạn nghiên cứu. Đặc biệt, khác với những nghiên cứu trước đây về biến động dòng tiền, nghiên cứu tiến hành kiểm định thêm ảnh hưởng kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính của tổng giám đốc/giám đốc doanh nghiệp (CEO) đến mối quan hệ giữa biến động dòng tiền và cấu trúc vốn. Kết quả kiểm định cho thấy biến động dòng tiền có tác động dương đến cấu trúc vốn khi CEO có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngược lại biến động dòng tiền có tác động âm đến cấu trúc vốn khi CEO không có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính.

Tọa đàm JABES 2021 (JST 2021) | Tháng 7

Thời gian: 01/07/2021 (Thứ năm)
Địa điểm: B1-205, 279 Nguyễn Tri Phương, Q.10, TP.HCM


Hội thảo quốc gia: Cuộc cách mạng chuyển đổi số và những thách thức cho doanh nghiệp du lịch
Thời gian: 29/07/2021
Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Việt Nam

Hội thảo khoa học: Tăng trưởng xanh phát triển bền vững 
Thời gian: Tháng 07/2021
Địa điểm: Việt Nam
Cùng UEH kết nối cộng đồng, lan tỏa tri thức
59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Unsubscribe from this mailing list.
*|LIST:DESCRIPTION|* *|LIST:ADDRESS|* *|REWARDS_TEXT|*