*|MC:SUBJECT|*
55e82026-da19-463b-98dc-8040d062a694.png
ebfff06d-9934-48fa-9e75-520a5246baee.png
UEH triển khai dự án cộng đồng hỗ trợ chuyển đổi số miễn phí cho các trường THPT
Với mong muốn chia sẻ và chuyển giao kinh nghiệm chuyển đổi số trong hoạt động dạy và học cho các trường THPT, đặc biệt là các điểm trường bị hạn chế về địa lý, khó khăn trong việc triển khai dạy và học trực tuyến, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) chính thức triển khai Dự án cộng đồng hỗ trợ chuyển đổi số miễn phí cho các trường THPT với tên gọi Global Learning.
Chuyển đổi số trong trường đại học: Dạy học trực tuyến sẽ trở thành xu hướng tất yếu
Trong năm 2020 và đầu năm nay, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) cũng như nhiều trường đại học khác phải tổ chức dạy và học trực tuyến để đối phó với các đợt bùng phát dịch Covid-19. Tuy nhiên, không chỉ trong giai đoạn đối phó với dịch bệnh, dạy và học trực tuyến đang ngày càng phổ biến hơn, trước yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục. Vậy dạy và học trực tuyến trong giáo dục đại học sẽ đi theo xu hướng như thế nào? UEH sẽ tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi số trong giáo dục đại học ra sao? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về vấn đề này.

Tác động của đặc trưng hội đồng quản trị đến hiệu quả tài chính của các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Mục tiêu của nghiên cứu là xác định ảnh hưởng của đặc trưng hội đồng quản trị đến hiệu quả tài chính tại các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Nghiên cứu đã chứng minh được ảnh hưởng của đặc trưng hội đồng quản trị đến hiệu quả tài chính của các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, trong đó: Sự kiêm nhiệm của hội đồng quản trị và quy mô hội đồng quản trị có ảnh hưởng cùng chiều đến hiệu quả tài chính (ROA) tại mức ý nghĩa 5%; số lượng các cuộc họp của hội đồng quản trị và số lượng các thành viên độc lập trong hội đồng quản trị có ảnh hưởng đáng kể và ngược chiều đến hiệu quả tài chính; tuy nhiên, sự đa dạng về giới tính của hội đồng quản trị không có ý nghĩa thống kê tại mức ý nghĩa 5%.
Xem thêm bài báo khoa học
Phụ thuộc không gian của tham nhũng ở Việt Nam
Lê Quang Cảnh
Đặng Trung Chính

Ngày hội Thực tập và Việc làm TP. Hồ Chí Minh năm 2021

Thời gian: 09/05/2021 (Chủ nhật)
Địa điểm: Cơ sở B, 279 Nguyễn Tri Phương, Q.10, TP.HCM


Tọa đàm JABES 2021 (JST 2021) tháng 5
Đơn vị tổ chức: Tạp chí JABES
Thời gian: 27/05/2021
Địa điểm: A205, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM
Cùng UEH kết nối cộng đồng, lan tỏa tri thức
59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Unsubscribe from this mailing list.
*|LIST:DESCRIPTION|* *|LIST:ADDRESS|* *|REWARDS_TEXT|*