Liên hệ

  • Thư ký: Ông Ninh Ngọc Hải
  • Địa chỉ: Phòng A218, 59C đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: (28) 38 294 242
  • Email: bantin@ueh.edu.vn