Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UEH tổ chức Tọa đàm Indicators đánh giá quốc tế hóa hệ thống giáo dục Việt Nam

Ngày 29.6.2019, tại phòng A.205, cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) tổ chức Tọa đàm Indicators đánh giá quốc tế hóa Read More …

Tọa đàm khoa học quốc gia về các giải pháp phát triển các ngành kinh tế có lợi thế, giảm phân hóa giàu nghèo ở Việt Nam

Trong khuôn khổ đề tài “Đánh giá tác động của các hiệp định thương mại tự do đến cơ cấu kinh tế và xác định các ngành có lợi thế phát triển trong cơ cấu kinh tế của Việt Nam” Read More …