Hội đồng các chuyên gia, học giả trong và ngoài nước tham gia buổi bảo vệ luận án tiến sĩ bằng tiếng Anh

Theo đuổi chiến lược quốc tế hóa tất cả các hoạt động liên quan đến đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản trị nhà trường và chuyển giao tri thức, trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) trong những năm Read More …