Trường Đại học Kinh tế TP.HCM mở vườn ươm đổi mới sáng tạo để nuôi dưỡng ý tưởng khởi nghiệp từ sinh viên

Ngày 14.1.2019 vừa qua, trường Đại học Kinh tế TP.HCM vừa ra thông báo tuyển chọn các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tham gia vườn ươm tại Viện Đổi mới sáng tạo – UEH đợt đầu tiên. Read More …