Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế TP.HCM & Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam, Công ty TNHH L’Oréal Việt Nam

Nhằm khẳng định và phát triển mối quan hệ gắn kết toàn diện giữa nhà trường và doanh nghiệp; đồng thời mang lại những giá trị và lợi ích thiết thực cho mối quan hệ nhà trường – doanh nghiệp Read More …