Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UEH & MB Bank, Cty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam

Trong nhiều năm qua, UEH đã phối hợp với cộng đồng doanh nghiệp triển khai nhiều chương trình, hoạt động nhằm hỗ trợ quá trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Nhiều chương trình đã được tổ chức, điển Read More …