Cộng tác viên

 1. ThS. Bùi Quang Việt, Chủ tịch Công đoàn;
 2. PGS.TS. Nguyễn Hữu Dũng, Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế;
 3. Ông Dương Minh Mẫn, Bí thư Đoàn Thanh niên;
 4. Dương Thị Thùy Trang, Chuyên viên phòng Truyền thông và Quan hệ công chúng;
 5. ThS. Hoàng Cửu Long, TKinh doanh quốc tế – Marketing;
 6. Ông Huỳnh Thúc Định, Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên;
 7. TS. Phạm Hồng Danh, Khoa Toán – Thống kê;
 8. ThS. Nguyễn Kim Đức, Khoa Kinh tế;
 9. ThS. Nguyễn Đức Việt, Phòng Quản lý Đào tạo tại chức;
 10. ThS. Nguyễn Công Nam, Phòng Công tác chính trị;
 11. Ông Trịnh Quốc Lâm, Phòng Công tác chính trị;
 12. Ông Nguyễn Trung Anh, Cán bộ hưu trí;
 13. Ông Nguyễn Xuyến, Cộng tác viên;
 14. Ông Vũ Đức Đạt, Cộng tác viên;
 15. Ông Nguyễn Tấn Tuấn, Cộng tác viên;
 16. Ông Nguyễn Văn Trúc, Cộng tác viên;
 17. Ông Thái Cao Trí Cường, Cộng tác viên;
 18. Nhóm Truyền thông sinh viên (SCOMS).