Hội nghị Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2019

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) nhiệm kỳ 2015-2020 và Chương trình công tác năm 2019, hướng đến Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020-2025), chiều ngày 18.6. 2019, tại Hội trường A.116, 59C Nguyễn Đình Chiểu Đảng bộ trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Hội nghị Đảng bộ năm 2019.

Tham dự Hội nghị có GS.TS. Nguyễn Đông Phong – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; PGS.TS. Phạm Văn Năng – Nguyên Bí thư Đảng ủy, Nguyên Hiệu trưởng, Chủ tịch UEH Alumni; TS. Trần Thế Hoàng – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng tư vấn; GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài – Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Nguyễn Hữu Huy Nhựt – Phó Hiệu trưởng; cùng toàn thể đảng viên.

Trong Hội nghị, toàn thể đảng viên được nghe và trao đổi các nội dung: Báo cáo công tác chuyên môn, đảng vụ; Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25.10.2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 55-QĐ/TW năm 2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Báo cáo tại Hội nghị, TS. Trần Thế Hoàng đã trình bày báo cáo Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 của Đảng bộ UEH với các kết quả trọng tâm đạt được ở các khía cạnh: Công tác chuyên môn; Công tác tuyên giáo; Công tác xây dựng Đảng; và Lãnh đạo hoạt động các đoàn thể.

GS.TS. Nguyễn Đông Phong thay mặt Đảng ủy trường triển khai Nghị quyết “Các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ trường từ tháng 6 năm 2019 đến Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 -2025” đồng thời triển khai tổ chức thực hiện đến các Ban của Đảng ủy trường, cấp ủy chi bộ trực thuộc, cụ thể:

– Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2015-2020 để hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Giữ vững ổn định mọi mặt hoạt động của trường, không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo và quyết tâm thực hiện sứ mạng và tầm nhìn đã định, chủ động hội nhập quốc tế, phấn đấu từng bước trở thành trường đại học định hướng nghiên cứu và uy tín trong khu vực Đông Nam Á.

– Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 29 – NQ/ TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Nghị quyết của Chính phủ về thí điểm mở rộng quyền tự chủ để triển khai thực hiện các giải pháp chiến lược phát triển của UEH trên các lĩnh vực hoạt động: Đào tạo, nghiên cứu khoa học; Hợp tác trong và ngoài nước; Tổ chức bộ máy, nhân sự; Tài chính, cơ sở vật chất.

– Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, không để những thông tin không chính thức, gây mất đoàn kết nội bộ và ảnh hưởng đến uy tín của UEH, ảnh hưởng đến đảng viên, viên chức, người lao động và người học. Các cấp ủy chi bộ, đảng viên phải nghiêm túc thực hiện quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, chủ động nắm bắt tình hình của đơn vị và phản ánh kịp thời cho Thường trực Đảng ủy trường.

– Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ trường, Đại hội chi bộ phải phát huy tinh thần dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc theo quy định của Đảng; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, trước hết là người đứng đầu. Thông qua công tác tổ chức đại hội để tiếp tục củng cố, tăng cường hơn nữa tinh thần đoàn kết; tích cực tham gia góp ý, thảo luận của các đảng viên, viên chức, người lao động, người học; kêu gọi sự đồng lòng, chung sức thực hiện các chiến lược phát triển của UEH và của đơn vị nhiệm kỳ 2020-2025.

– Các cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể chính trị- xã hội thực hiện tốt văn hóa UEH và quy tắc ứng xử, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động với người học. Tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nguyện vọng chính đáng của viên chức, người lao động, và người học, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến nghiên cứu, giảng dạy, làm việc, học tập, sinh hoạt, đời sống…@

Văn phòng Trường

error