Hình thành & phát triển hệ thống tài chính xanh

Ngày 7.6.2019, Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH) đã phối hợp với trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (UEB) tổ chức Hội thảo quốc gia “Hình thành và phát triển hệ thống tài chính xanh – Luận cứ khoa học và Bài học kinh nghiệm” tại TP. Hồ Chí Minh. Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ thực hiện đề tài cấp nhà nước “Phát triển hệ thống tài chính xanh nhằm thúc đẩy kinh tế xanh ở Việt Nam” do PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt – Chủ tịch Hội đồng tư vấn  (UEH) và PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú – Chủ nhiệm Khoa Tài chính Ngân hàng (UEB) chủ trì.

Tham gia Hội thảo có các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng đến từ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội ngân hàng chi nhánh HCM, IFC, ICAEW, lãnh đạo Ngân hàng Nam Á, Ngân hàng Sài Gòn Công thương, Agribank, Sacombank, HDBank và đông đảo các nhà nghiên cứu, giảng viên đến từ UEH, UEB, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngân hàng TP. HCM, Đại học Tài chính Marketing.

Các tham luận và thảo luận tại hội thảo đều thống nhất vai trò kiến tạo của Chính phủ trong việc phát triển hệ thống tài chính xanh và kinh tế xanh ở Việt Nam, trong đó, Chính phủ xây dựng chính sách để hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư xanh, thúc đẩy xây dựng các ngân hàng xanh, quỹ đầu tư xanh, các kênh huy động vốn xanh, và đặc biệt vai trò của mô hình công tư hợp doanh (PPP) trong huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở Việt Nam hiện nay.

Hội thảo kết thúc nhưng đã mở ra nhiều cơ hội giao lưu, kết nối khoa học, ý tưởng nghiên cứu vì một nền kinh tế xanh hơn, trong đó hệ thống tài chính xanh đóng vai trò trọng tâm.@

Phòng Truyền thông và Quan hệ công chúng

error