Công tác trọng tâm học kỳ cuối 2019: Tiếp tục triển khai công việc theo hướng thông minh & hiệu quả

Ngày 31.7.2019, trường Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH) đã tổ chức triển khai các công việc trọng tâm trong học kỳ cuối năm 2019 với nhiều nét mới, phù hợp với xu hướng chung của giáo dục hiện đại trên thế giới. Trong đó, tập trung các mảng đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, quản trị đại học theo hướng thông minh và hiệu quả. Cụ thể:

Về đào tạo

– Các đơn vị quản lý đào tạo nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 đã giao.

– Các khoa, viện: Tiếp tục thực hiện KPI đã được giao; Rà soát chương trình đào tạo tiên tiến quốc tế đã thực hiện trong thời gian qua để cập nhật cho phù hợp với xu hướng mới của giáo dục hiện đại trên thế giới.

– Các khoa/viện nghiên cứu và đánh giá xu hướng phát triển các ngành/chuyên ngành trong tương lai và đề xuất các phương án phát triển ngành/chuyên ngành của UEH hướng tới từng bước đào tạo đa ngành đáp ứng nhu cầu tuyển dụng trong và ngoài nước.

– Triển khai Đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

– Xây dựng Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường theo Thông tư 08/2017.

Về nghiên cứu khoa học

– Tiếp tục hoàn thành các đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Cơ sở đã đăng ký; Tiến hành xét duyệt các đề tài NCKH các cấp và đề tài nghiên cứu hàn lâm.

– Triển khai 3 hội thảo quốc tế: The 2nd Asia Conference on Business and Economic Studies(ACBES 2019), ICBF 2019, GPML 2019 – Government Performance, Management and Leadership.

– Cập nhật các chính sách công bố quốc tế, đề tài cấp Trường, NCKH sinh viên nhằm khuyến khích mạnh mẽ hơn nữa trong NCKH và công bố quốc tế.

– Tiếp tục thúc đẩy, tạo điều kiện cho giảng viên công bố quốc tế, mở các khóa học tăng cường công bố quốc tế và tiếp cận nguồn dữ liệu, hỗ trợ giảng viên công bố quốc tế.

– Tiếp tục thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong sinh viên, đặc biệt là sinh viên khóa mới.

Về hợp tác quốc tế

– Thúc đẩy các chương trình hợp tác quốc tế đã ký kết, tăng số lượng chương trình đào tạo liên kết quốc tế (các khoa: Quản trị, Kinh doanh quốc tế – Marketing, Tài chính, Ngân hàng, Công nghệ thông tin kinh doanh…).

– Đẩy mạnh trao đổi sinh viên quốc tế, tạo điều kiện để giảng viên học tập, nghiên cứu ở nước ngoài thông qua Chương trình 1804.

– Xây dựng các quy định, quy trình, hướng dẫn về hợp tác quốc tế, hội thảo các cấp tại UEH.

Về quản trị đại học

– Xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của UEH; Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học; Quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong trường.

– Cải cách thủ tục hành chính theo hướng tinh gọn, gia tăng cung cấp các dịch vụ trực tuyến, tiếp tục cải tiến chất lượng dịch vụ của đơn vị để phục vụ tốt cho viên chức, người học; Ứng dụng CNTT trong quản trị: E-Office, xây dựng các phần mềm ứng dụng khác trong quản lý; nâng cấp công tác thanh tra trực tuyến, hoàn thành và khai thác hệ thống dữ liệu dùng chung.

– Chuẩn bị lễ công bố và chính thức đưa vào hoạt động Phân hiệu UEH tại Vĩnh Long.

– Tiếp tục triển khai thực hiện MOU giữa UEH với các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp.

– Thực hiện Kế hoạch hành động cải tiến chất lượng của các đơn vị theo chuẩn Kiểm định chất lượng AUN-QA; Báo cáo kế hoạch cải tiến chất lượng cấp trường cho tổ chức kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục.

– Hoàn thiện bộ công cụ khảo sát các đối tượng liên quan đến chất lượng đào tạo, chất lượng dịch vụ của các đơn vị quản lý, phục vụ đào tạo; khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

– Tiếp tục cập nhật cơ sở dữ liệu QS tham gia QS Asia và xây dựng chiến lược triển khai nhằm mục tiêu UEH được xếp vào Top 500 QSA.

– Hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình: Văn thư, lưu trữ, quản lý văn bằng; Nghỉ chế độ đối với viên chức và người lao động; Tuyển dụng và chế độ đối với người lao động; Trợ giảng; Sử dụng, khai thác hệ thống LMS; Chú trọng công tác sao lưu dữ liệu…

– Hoàn thiện, triển khai kế hoạch và quy chế về thu hút các nhà khoa học giỏi về làm việc tại UEH.

– Tổ chức “Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020” trọng điểm khu vực TP.HCM và Cụm thi đua số 3 theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Triển khai chương trình bồi dưỡng tiếng Anh cho đội ngũ viên chức UEH; Thực hiện Quy định chuẩn trình độ tiếng Anh đối với khối giảng dạy và khối quản lý.

– Tiếp tục thực hiện và đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án: Cơ sở Nam Thành phố, 279 Nguyễn Tri Phương, Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh, Nhà khách 232/6 Võ Thị Sáu.

– Triển khai Đề án Wifi 2018 cho các cơ sở; Cải tạo, cơ cấu lại phòng Lab UEH.

– Đưa vào sử dụng New Library Portal & Smart Library Application; Triển khai rộng rãi các loại hình dịch vụ thư viện đến giảng viên, sinh viên.

– Đẩy mạnh truyền thông trên Digital Marketing (Portal, Fanpage, Zalo, Youtube…) theo hướng Inbound Marketing; Truyền thông, tư vấn tuyển sinh các trình độ đào tạo.

Để các công việc trọng tâm học kỳ cuối năm 2019 của UEH đạt kết quả tốt, Lãnh đạo nhà trường đề nghị các lãnh đạo đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với nhau trong triển khai thực hiện nhiệm vụ đến với viên chức đơn vị mình. Với những chỉ đạo sát sao thông qua các nhiệm vụ cụ thể, bám sát mục tiêu và chiến lược mà UEH đã đề ra trong thời gian qua, Lãnh đạo trường kỳ vọng trường ta sẽ tiến những bước dài trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và quản trị đại học trong thời gian tới.@

Bản tin

error