UEH đột phá về chất lượng trong công bố quốc tế

Để xây dựng trường theo định hướng nghiên cứu, kể từ năm 2015, trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) đã có chủ trương đẩy mạnh công bố quốc tế thông qua quỹ hỗ trợ nghiên cứu hàn lâm và công bố quốc tế. Theo đó, công bố khoa học trên các tạp chí uy tín quốc tế đạt chuẩn Scopus, ISI và ABDC trong những năm qua của UEH có chiều hướng tăng khá nhanh; (1) nếu năm 2015, số bài báo quốc tế là 19 bài, thì năm 2017 số lượng đã lên đến 57 bài, với 24 bài báo thuộc ISI. UEH nằm trong top 15 trường đại học có số lượng bài báo công bố quốc tế uy tín nhiều nhất Việt Nam (theo tổng hợp vừa công bố của Bộ GD&ĐT); (2) trong năm 2018, có 59 bài báo được công bố trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI, Scopus, 49 bài báo trên tạp chí quốc tế khác; 178 bài công bố trên tạp chí trong nước. Kết quả công bố quốc tế trên cho thấy chính sách đẩy mạnh nghiên cứu hàn lâm của UEH là đúng hướng theo xu thế quốc tế hóa giáo dục đại học, tập trung vào chất lượng bài báo công bố, đồng thời thể hiện sự nỗ lực từ lãnh đạo, đội ngũ nghiên cứu, VC-GV của UEH.

Thực hiện chiến lược phát triển hoạt động khoa học đến năm 2020, một mặt, UEH duy trì nghiên cứu ứng dụng phục vụ hoạch định chính sách phát triển quốc gia, phát triển ngành, địa phương và doanh nghiệp; mặt khác, đẩy mạnh nghiên cứu hàn lâm hướng đến công bố quốc tế, UEH đã ban hành và cập nhật: Hướng dẫn về việc công nhận và xét tài trợ cho bài báo công bố quốc tế cho các đối tượng NCS, giảng viên và cộng tác viên nghiên cứu quốc tế theo hướng tập trung vào chất lượng công trình công bố quốc tế; Xây dựng cơ chế khuyến khích thành lập nhóm nghiên cứu mạnh tại UEH (Research Working Group); Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á phiên bản tiếng Anh – Journal of Asian Business and Economic Studies (JABES) hợp đồng với nhà xuất bản quốc tế EMERALD để phát hành xuất bản; Đối với đề tài NCKH cấp cơ sở, Trường đã triển khai việc đăng ký đề tài và phản biện thuyết minh online và khuyến khích kết quả nghiên cứu phải được công bố trên tạp chí khoa học, tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á, các tạp chí thuộc danh mục Scopus/ISI, ABDC thì không cần lập Hội đồng nghiệm thu.

Trong quá trình đẩy mạnh nghiên cứu hàn lâm hướng đến công bố quốc tế, UEH đã thực hiện so sánh, đối chiếu một số chỉ số công bố quốc tế theo QS Asia University Ranking, nhằm phản ánh đúng thực trạng năng lực công bố quốc tế của giảng viên UEH. Theo số liệu trích từ bảng phân tích (theo nguồn Phòng QLKH-HTQT), chỉ số trích dẫn trên một bài báo Scopus của UEH ước tính là 1,74, số lượng bài báo tính trên giảng viên của UEH là 0,16, tương đương một số trường đại học đa lĩnh vực và đại học vùng, mặc dù UEH là đại học đa ngành trong khối lĩnh vực kinh tế, kinh doanh. Hơn thế, chỉ số tỷ lệ giảng viên có bằng tiến sĩ của UEH là 40%, cao hơn tỷ lệ của rất nhiều trường đại học trong bảng xếp hạng QS Asia University Ranking. Với đội ngũ giảng viên, nhà nghiên cứu có chất lượng, giàu nhiệt huyết đóng góp cống hiến, UEH hoàn toàn có khả năng nâng cao số lượng và chất lượng các công trình công bố quốc tế để góp mặt trên bảng xếp hạng QS Asia University Ranking trong tương lai không xa.

Sự thay đổi hoạt động hợp tác quốc tế từ phương pháp truyền thống (international relations) sang tăng cường gắn kết toàn cầu (global engagement) cùng với việc tăng cường gắn kết nghiên cứu khoa học với đào tạo (research-based education) với nhiều đại học quốc tế đối tác chiến lược (strategic alliance) đã góp phần tăng nhanh công bố khoa học hàn lâm. Trước làn sóng quốc tế hóa đang diễn ra cao trào và mạnh mẽ như hiện nay, điều cần thiết và quan trọng hơn hết là sự đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực của tất cả viên chức UEH trong việc hỗ trợ và thực hiện nghiên cứu hàn lâm, công bố quốc tế nhằm thực hiện thành công lộ trình đưa UEH đến bảng xếp hạng QS Asia University Ranking và chiến lược quốc tế hóa.@

Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế

error