Trường Đại học Kinh tế TP.HCM – Toàn cảnh hoạt động năm 2018 & mục tiêu năm 2019

Hoạt động đào tạo

Công tác tuyển sinh năm 2018 được thực hiện với nhiều nỗ lực, kết quả hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra với tỷ lệ sinh viên nhập học thực tế khá cao. Đại học chính quy 5.421 sinh viên, tỷ lệ 108,42%; Văn bằng 2-ĐHCQ 726 sinh viên, tỷ lệ 72,6%; Liên thông-ĐHCQ 1.222 sinh viên, tỷ lệ 101,83%; Đại học Vừa làm vừa học 1.457 sinh viên, tỷ lệ 145,7%.

Quy mô đào tạo của Trường hiện nay là 410 nghiên cứu sinh, 3.973 học viên cao học, 19.197 sinh viên ĐHCQ, 2.279 sinh viên Liên thông-ĐHCQ, 2.495 sinh viên Văn bằng 2-ĐHCQ, 4.116 sinh viên đại học Vừa làm vừa học.

Trường đẩy mạnh phát triển các chương trình đào tạo mới để đáp ứng kịp thời nhu cầu thực tiễn của xã hội, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ hội nhập. Trong năm 2018, Trường đã xây dựng mới 4 ngành và 2 chuyên ngành đào tạo đại học (Ngành: Toán Kinh tế, Thống kê kinh tế, Quản lý công, Kỹ thuật phần mềm; Chuyên ngành: Thuế trong kinh doanh, Quản trị Hải quan – Ngoại thương), 3 ngành đào tạo cao học (Kinh tế và Quản lý môi trường, Công nghệ thiết kế thông tin và truyền thông, Quản lý đô thị); tiến hành rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo Văn bằng 2-ĐHCQ, Liên thông-ĐHCQ, Đại học Vừa làm vừa học; Rà soát, bổ sung tín chỉ các chương trình tiên tiến quốc tế và chất lượng cao.

Để gia tăng cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên, tích lũy thêm kiến thức của ngành, chuyên ngành mới, Trường đã triển khai chương trình đào tạo bằng đôi (song ngành hoặc song chuyên ngành) với 41 cặp chương trình đào tạo và thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ cho sinh viên về học phí, học bổng, tối ưu hóa kế hoạch học tập, đào tạo kỹ năng, giới thiệu đơn vị thực tập và việc làm.

Triển khai chương trình đào tạo chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh cho các khoa: Quản trị, Kinh doanh quốc tế – Marketing, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán.

Hoạt động đảm bảo, kiểm định chất lượng và xếp hạng đại học

Trường đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo: Triển khai xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng đào tạo trình độ đại học giai đoạn 2018 – 2020”, Đề án “Trường Đại học Kinh tế TP.HCM định hướng đến đào tạo đa ngành”; ban hành chuẩn đầu ra tiếng Anh và kỹ năng, kiến thức tin học chương trình tiên tiến quốc tế UEH…

Đối với đào tạo trình độ sau đại học, Trường triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ; khuyến khích nghiên cứu sinh làm luận án bằng tiếng Anh, công bố quốc tế luận án tiến sĩ và luận văn theo định hướng nghiên cứu; tài trợ kinh phí cho nghiên cứu sinh tham dự hội thảo quốc tế; xây dựng Quy định về chế độ làm việc đối với nghiên cứu sinh học tập trung liên tục tại Trường nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nghiên cứu sinh toàn thời gian hoàn thành chương trình đào tạo đúng hạn và đẩy mạnh công bố quốc tế.

Trường đã hoàn tất thủ tục đăng ký, hồ sơ năng lực và xây dựng lộ trình thực hiện để kiểm định chất lượng cấp chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN (4 chương trình), triển khai công tác tự đánh giá chương trình đào tạo để phục vụ kiểm định chất lượng theo chuẩn AUN tại các khoa: Kinh tế, Tài chính, Tài chính công, và Ngân hàng.

Xếp hạng đại học năm 2018, Trường nằm trong danh sách 25 trường đại học hàng đầu trên thế giới về lĩnh vực chuyển giao tri thức theo tiêu chuẩn: “Đóng góp cho sự phát triển nghề nghiệp suốt đời” theo Bảng xếp hạng U-Multirank (Liên tục 3 năm 2016, 2017 và 2018); Tổ chức Eduniversal (Hoa Kỳ) xếp hạng dẫn đầu Việt Nam và thuộc Top 100 Trường đào tạo Thạc sĩ tốt nhất thế giới (trong đó Trường có 3 chương trình); xếp thứ 6 trên Bảng xếp hạng 67 trường đại học tại Việt Nam năm 2018, do uniRank™công bố về mức độ hiện diện và phổ biến qua website trong hệ thống giáo dục đại học.

Trường đã thành lập Ban Tư vấn xếp hạng QS Châu Á và Ban Tư vấn xếp hạng Webometrics; thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng cơ sở dữ liệu, thu thập minh chứng để chuẩn bị đăng ký xếp hạng QS Châu Á và nâng cao vị trí xếp hạng Webometrics vào năm 2019.

Hoạt động nghiên cứu khoa học

Về công bố kết quả nghiên cứu hàn lâm năm 2018, Trường đã có 59 bài báo được công bố trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI, Scopus, 49 bài báo trên tạp chí quốc tế khác; 178 bài công bố trên tạp chí trong nước. Trường nằm trong top 15 trường đại học công bố quốc tế uy tín nhiều nhất Việt Nam (theo Quyết định số 2981/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Từ tháng 5.2018, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á phiên bản tiếng Anh – Journal of Asian Business and Economic Studies (JABES) chính thức gia nhập Nhà xuất bản quốc tế EMERALD. Sự kiện này là bước tiến quan trọng trong tiến trình giúp JABES đảm bảo đủ tiêu chuẩn để được xếp hạng vào hệ thống tạp chí đạt chuẩn Scopus (Scopus List).

Trường đã thành lập 5 nhóm nghiên cứu mạnh, tuyển chọn 35 đề cương và quản lý danh mục hàn lâm và công bố quốc tế trong đợt 1 của năm 2018.

Trường đã tuyển chọn, thẩm định và phê duyệt 72 đề tài cấp trường (48 đề tài khoa học, 4 đề tài nghiên cứu xây dựng tình huống phục vụ giảng dạy, 20 đề tài của nghiên cứu sinh), nghiệm thu 39 đề tài; 3 đề tài cấp Bộ được chọn triển khai thực hiện từ năm 2019, nghiệm thu chính thức 8 đề tài, nghiệm thu cấp cơ sở 1 đề tài.

Trường đang triển khai thực hiện 2 đề tài: “Nghiên cứu mô hình tăng trưởng kinh tế dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (innovation) của Việt Nam thời kỳ đến năm 2030”, mã số KX.01.17/16-20; “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp đẩy mạnh quốc tế hóa giáo dục Việt Nam”, mã số KHGD/16-20.

Năm 2018, Trường đã tổ chức thành công nhiều hội thảo quốc tế và quốc gia uy tín: Economic Approaches to Environmental Management in Southeast Asia, 1st Asia Conference on Business and Economic Studies (ACBES), Closing Conference – ComO QM (Quality Management in Complex Organisations) Project (2014 – 2018), Internationalising Education: The Role of Governments and Educational Institutions in Promoting Internationalisation of Education, Nhu cầu nhân lực cho phát triển trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và những đáp ứng của giáo dục đại học Việt Nam; Cơ sở lý luận, phương pháp luận và thực tiễn trong việc nghiên cứu quốc tế hóa giáo dục Việt Nam; Rào cản về thể chế đối với khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam…

Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên được mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng. Năm 2018, có 206 đề tài hoàn thành và tham gia giải thưởng “Nhà Kinh tế trẻ” với 91 đề tài đạt giải. Ngoài ra, sinh viên Trường đã xuất sắc đạt được 05 Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” của Bộ Giáo dục và Đào tạo và 06 giải thưởng “Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng” của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam.

Hợp tác quốc tế và trong nước

Trong năm 2018, Trường đã tiếp đón 102 đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc; ký kết 8 MOU và MOA với các trường của Nhật Bản, Indonesia, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Hà Lan. Đặc biệt, Trường ký kết hợp tác với Trường Đại học Quản lý Singapore (SMU) trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, thành lập Joint Entrepreneurship and Innovation Center.

Trường đang tổ chức thực hiện 17 chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài, thông qua chương trình liên kết đào tạo, Trường mời các giảng viên của trường đối tác đến giảng dạy, trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm, tạo môi trường giảng dạy và học tập mang tính quốc tế cao.

Trong năm 2018, Trường cử 17 giảng viên đi bồi dưỡng, trao đổi chuyên môn ở các trường đại học quốc tế; cử 150 sinh viên đi trao đổi dài hạn và 21 sinh viên trao đổi ngắn hạn. Sinh viên quốc tế đến học tại Trường được cấp bằng là 110 sinh viên (15 đại học, 55 cao học, 40 Mini MBA), trao đổi dài hạn (1 học kỳ trở lên) 15 sinh viên, trao đổi ngắn hạn 221 sinh viên quốc tế đến từ các quốc gia Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ…

Đối với hợp tác trong nước, Trường tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác với các trường đại học, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp, hiệp hội… Trong năm 2018, Trường đã ký kết thỏa thuận chương trình hợp tác với Ủy ban nhân dân các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Cà Mau, Bến Tre; Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (giai đoạn 2019 – 2024); Hội doanh nhân trẻ TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Hiệp Phước, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA)…

Quản trị nhà trường

Tổ chức bộ máy của Trường phát triển theo hướng tinh gọn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn. Hiện nay, cơ cấu tổ chức của Trường gồm có 15 đơn vị quản lý chức năng, 15 đơn vị đào tạo, 5 đơn vị quản lý và phục vụ đào tạo, 10 đơn vị khoa học công nghệ – thông tin kinh tế, 2 công ty và 5 tổ chức chính trị – xã hội. Trong năm 2018, Trường đã thành lập mới 3 đơn vị (Viện Đổi mới sáng tạo; Văn phòng trường – trên cơ sở hợp nhất Bộ phận hành chính tổng hợp trực thuộc Phòng Tổ chức – Hành chính với Văn phòng Đảng – Đoàn thể; Bộ môn Bất động sản thuộc Khoa Kinh tế), giải thể 2 đơn vị (Bộ môn Kinh tế quốc tế; Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng), đổi tên Phòng Tổ chức – Hành chính thành Phòng Nhân sự. Đồng thời, Trường đã tiến hành rà soát, điều chỉnh, cập nhật và bổ sung chức năng, nhiệm vụ và quan hệ làm việc của các đơn vị trực thuộc.

Trường thực hiện bổ sung, kiện toàn đội ngũ quản lý các đơn vị cho nhiệm kỳ 2016 – 2021 với 23 viên chức được bổ nhiệm, điều động 27 viên chức; thực hiện quy hoạch bổ sung đội ngũ quản lý nhiệm kỳ 2016 – 2021 và nhân sự lãnh đạo cho nhiệm kỳ tiếp theo với 12 viên chức được quy hoạch lãnh đạo cấp Trường và 175 vị trí lãnh đạo cấp đơn vị.

Trường đã chủ động và linh hoạt trong việc mở rộng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị quản lý chức năng, đơn vị đào tạo trong hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, đào tạo, quản trị đơn vị. Các khoa/viện đào tạo xây dựng và triển khai thực hiện Chiến lược cạnh tranh và phát triển giai đoạn 2018 – 2021 nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh của cấp đơn vị, tối ưu hóa các nguồn lực và tạo sự phát triển hòa hợp giữa các đơn vị và nhà trường.

Trong năm 2018, Trường đã nhận được Chứng chỉ công nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho 02 lĩnh vực cốt lõi: Hoạt động đào tạo và hoạt động nghiên cứu khoa học.

Trường tiếp tục đẩy mạnh chính sách thu hút nhân tài, tuyển dụng mới 12 viên chức (5 tiến sĩ, 6 thạc sĩ, 1 cử nhân); ký hợp đồng lao động xác định thời hạn với 8 lao động, trong đó có 2 người nước ngoài để bổ sung cho đội ngũ đã về hưu và hết tuổi lao động, kéo dài thời gian công tác đối với 38 viên chức làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

Năm 2018, Trường tiếp tục chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực đội ngũ, cử đi đào tạo 6 viên chức trong nước, 4 viên chức ngoài nước; cử 10 viên chức đi bồi dưỡng ở nước ngoài và 24 viên chức đi bồi dưỡng trong nước. Ngoài ra, Trường đã tổ chức cho 533 viên chức tham gia khóa bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn.

Về tài chính, Trường đã nỗ lực cải thiện thu nhập cho viên chức, người lao động; tập trung nguồn lực tài chính để gia tăng thu hút nhân tài, nghiên cứu hàn lâm, công bố quốc tế; thúc đẩy hợp tác quốc tế; tạo nguồn tài chính cho tích lũy và tăng cường phát triển cơ sở vật chất, đặc biệt là hai dự án trọng điểm: Cất nóc, hoàn thành xây dựng phần thô Công trình 10 tầng của tòa nhà Hành chính – Hiệu bộ, khu giảng đường tại Cơ sở Nam Thành phố; Hoàn thành 2 tầng hầm và đang triển khai xây dựng phần thân tòa nhà 15 tầng tại Cơ sở 279 Nguyễn Tri Phương.

Trường luôn quan tâm đổi mới, đầu tư về cơ sở vật chất, tạo môi trường học tập và làm việc hiện đại. Các dự án được thực hiện đúng tiến độ, chất lượng theo hồ sơ thiết kế, công tác an ninh, an toàn lao động, an toàn cháy nổ và vệ sinh môi trường được đảm bảo.

Các hoạt động khác

Trong năm 2018, Ban Điều hành UEH Alumni đẩy mạnh công tác mở rộng mạng lưới, kết nối những thế hệ cựu sinh viên thông qua việc tập hợp, xây dựng dữ liệu thông tin cựu sinh viên; thành lập và tổ chức ra mắt Ban Liên lạc tại các tỉnh: Bến Tre, Đắk Lắk, Đắk Nông, Cà Mau, Đồng Tháp; thực hiện kiện toàn, bổ sung thành viên Ban Điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Ngoài ra, Ban Điều hành đã tổ chức thành công Giải UEH Golf 2018 – Swing for Future và Giải Golf giao lưu Cựu sinh viên UEH – NEU chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Trường đã tổ chức chuỗi hoạt động tìm hiểu Văn hóa UEH và các quy định về quy tắc ứng xử bao gồm: Cuộc thi viết và cuộc thi ảnh “Nét đẹp UEH”, Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến trên hệ thống UEH-LMS; thu hút sự tham gia của hơn 4.200 lượt viên chức, người lao động và người học.

Ngoài ra, Trường đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động bổ ích, thiết thực dành cho sinh viên như: định hướng nghề nghiệp; các ngày hội việc làm, thông tin thực tập; tham quan thực tế doanh nghiệp; các cuộc thi học thuật gắn với ngành, chuyên ngành đào tạo.

Mục tiêu hoạt động năm 2019

– Đào tạo, kiểm định chất lượng: Nâng cao chất lượng tuyển sinh các hệ, trình độ đào tạo; chú trọng công tác truyền thông, thu hút thí sinh giỏi, sinh viên quốc tế đến học tập, nghiên cứu; tăng cường tiếng Anh cho người học; tiếp tục thực hiện kiểm định quốc tế các chương trình đào tạo; nâng cao chất lượng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ.

– Nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế: Nâng cao chất lượng, số lượng bài công bố quốc tế, đạt bình quân 0,16 bài/giảng viên/năm; số bài công bố quốc tế (Scopus, ISI, ABDC) đạt 80 bài/năm, tất cả các đề tài cấp Trường có bài báo công bố tạp chí quốc tế với ít nhất 20% bài từ Scopus trở lên hoặc tạp chí trong nước thuộc nhóm được Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước công nhận; thực hiện thành công ít nhất 25 đề tài cấp Bộ, tỉnh/thành và đề tài của các quỹ nghiên cứu khác.

– Hợp tác quốc tế và trong nước: Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội và tiếp cận với giáo dục đại học quốc tế, góp phần khẳng định vị thế của Trường trong và ngoài nước. Đẩy mạnh liên kết, công nhận tín chỉ, liên thông chương trình với các trường đại học được kiểm định của nước ngoài.

– Quản trị nhà trường: Xây dựng bộ máy quản lý tự chủ, hiện đại, phát huy quyền chủ động, sáng tạo của các đơn vị và các cá nhân; nâng cao năng lực quản lý điều hành, tăng cường sự phối hợp trong bộ máy quản lý; Phân cấp quyền tự chủ cho các đơn vị; tiếp tục triển khai hiệu quả công tác tài chính và thực hiện các dự án xây dựng, phát triển cơ sở vật chất.@

Văn phòng Trường

error