Thư chúc Tết của Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, BCH Công đoàn Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Thân ái gửi công chức, viên chức, cán bộ hưu trí, cựu sinh viên, học viên và sinh viên!

Năm 2018, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) nằm trong danh sách 25 trường đại học hàng đầu trên thế giới về lĩnh vực chuyển giao tri thức theo tiêu chuẩn: “Đóng góp cho sự phát triển nghề nghiệp suốt đời” của Bảng xếp hạng U-Multirank (liên tục 3 năm 2016, 2017 và 2018); theo công bố của Eduniversal (Hoa Kỳ) có 4 chương trình đào tạo thạc sỹ tại Việt Nam được xếp hạng Top 100 trên thế giới, trong đó Trường có 3 chương trình: (1) Thạc sĩ Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe, (2) Thạc sĩ Kinh tế Tài chính Ngân hàng và (3) Thạc sĩ Marketing bán hàng và dịch vụ.

Công tác tuyển sinh hoàn thành tốt chỉ tiêu đề ra, tổ chức thành công nhiều hội thảo quốc tế, UEH nằm trong top 15 trường đại học công bố quốc tế uy tín nhiều nhất Việt Nam. Các đề tài nghiên cứu cấp Bộ, cấp tỉnh, cấp cơ sở cơ bản hoàn thành đúng kế hoạch, đề tài cấp Nhà nước thực hiện đúng tiến độ. Các hoạt động quan hệ quốc tế và trong nước ngày càng sâu rộng; đa dạng, phong phú trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu, tư vấn, phản biện. Kiện toàn cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả và tăng tính tự chủ cho các đơn vị; đầu tư mạnh mẽ về xây dựng và phát triển cơ sở vật chất của Trường.

Những thành quả đáng kể trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, kiểm định chất lượng, hoàn thiện tổ chức bộ máy, gia tăng nguồn lực tài chính, đầu tư cơ sở vật chất… đã từng bước đáp ứng tốt yêu cầu phát triển của Trường trong giai đoạn mới, hướng tới tự chủ hoàn toàn. Có được những thành quả trên là nhờ ở tinh thần cầu tiến, trách nhiệm cao, sự nỗ lực vượt bậc trong công việc của mỗi tập thể, cá nhân trong trường; sự chỉ đạo sát sao, quan tâm, động viên và hỗ trợ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Thành ủy, Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh; sự hỗ trợ của cộng đồng UEH Alumni, các đối tác trong và ngoài nước.

Nhân dịp năm mới Kỷ Hợi 2019, Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, BCH Công đoàn kêu gọi mọi thành viên UEH tiếp tục phát huy quyền chủ động, sáng tạo; nâng cao năng lực quản lý điều hành, tăng cường sự phối hợp trong bộ máy quản lý; thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ nhà trường đề ra để Trường Đại học Kinh tế TP.HCM tiếp tục là trường đi đầu của cả nước trong việc đổi mới, tự chủ và nâng cao vị thế của mình trên trường quốc tế.

Trân trọng kính chúc: “Mạnh khỏe – Hạnh phúc – Thành đạt” đến toàn thể công chức, viên chức, cán bộ hưu trí, cựu sinh viên, học viên và sinh viên UEH.@

error