Thông điệp 2019 của Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

Trường ta kết thúc năm 2018 với nhiều kết quả khả quan. Hoạt động đào tạo của nhà trường có nhiều chuyển biến tích cực, chỉ tiêu tuyển sinh hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra, chất lượng đào tạo ở tất cả các bậc hệ không ngừng được nâng cao, chất lượng phục vụ luôn được quan tâm tăng cường nhằm đảm bảo sự hài lòng của người học; nghiên cứu khoa học đạt nhiều thành quả cả về nghiên cứu hàn lâm công bố quốc tế lẫn nghiên cứu ứng dụng; hoạt động quản trị nhà trường ngày càng theo hướng tinh gọn, công khai minh bạch, tinh thần đoàn kết nội bộ được giữ vững; các tổ chức đoàn thể trong trường có nhiều chương trình hoạt động sôi nổi, duy trì được nề nếp sinh hoạt đều đặn… Vị thế của UEH thông qua các bảng xếp hạng đại học của các tổ chức đánh giá uy tín trên thế giới ngày càng được nâng cao.

Thay mặt Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, tôi trân trọng cảm ơn nỗ lực chung của toàn thể công chức, viên chức nhà trường.

Năm 2019, để tiếp tục thực hiện chiến lược quốc tế hóa, xây dựng trường theo định hướng nghiên cứu và nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao danh tiếng của nhà trường, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để từng bước trở thành đại học  đa ngành, tôi đề nghị tất cả thầy cô, viên chức thực hiện một số nội dung sau:

Về đào tạo

1. Với các chỉ tiêu tuyển sinh như năm 2018, đề nghị tất cả các đơn vị quản lý đào tạo, các khoa/viện cùng nỗ lực đạt chỉ tiêu này. Chú trọng duy trì và tăng số lượng sinh viên hệ đại học chất lượng cao.

2. Tiếp tục thực hiện những giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo các bậc hệ thông qua các đề án đã được triển khai.

3. Triển khai tốt kiểm định chất lượng 4 ngành và chuyên ngành đã đăng ký; nâng cao chất lượng kiến thức đào tạo và kỹ năng cho sinh viên.

4. Cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động của nhà trường, tạo điều kiện tối đa cho sinh viên gắn  kết với doanh nghiệp và các tổ chức sử dụng lao động nhằm nâng cao vị thế thương hiệu UEH đối với các đơn vị tuyển dụng.

Về nghiên cứu khoa học

1. Nâng cao số lượng và chất lượng bài viết nghiên cứu công bố quốc tế trên các tạp chí uy tín, đề tài phục vụ địa phương, doanh nghiệp, đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; tham gia và có bài đăng trong kỷ yếu của các hội thảo quốc tế… góp phần nâng cao danh tiếng học thuật UEH.

2. Triển khai tổ chức thành công hội thảo quốc tế về tài chính và các hội thảo/workshop của trường, của khoa, viện.

3. Thúc đẩy, khuyến khích các nghiên cứu sinh và học viên cao học hệ nghiên cứu công bố quốc tế thông qua các giải pháp đã đề ra.

4. Đẩy mạnh giao lưu trao đổi sinh viên quốc tế với các trường đã được kiểm định; Nâng cao tỷ lệ sinh viên quốc tế đến học tập, nghiên cứu tại trường và số lượng sinh viên của trường được gửi ra nước ngoài.

5. Giảng viên cần chủ động tham gia các hội thảo quốc tế theo đúng chuyên ngành của mình và có bài viết cho hội thảo; làm tốt các vai trò được phân công trong hội thảo quốc tế.

Về quản trị nhà trường

1. Các bộ phận quản lý cần nghiên cứu Luật Giáo dục đại học sửa đổi để chủ động triển khai các nội dung liên quan đáp ứng yêu cầu của luật.

2. Phục vụ tốt người học và luôn nhiệt tình hỗ trợ, tạo điều kiện cho đồng nghiệp hoàn thành nhiệm vụ.

3. Công chức, viên chức có kế hoạch học tập nâng cao trình độ chuyên môn, học vị (các nghiên cứu sinh đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ), chức danh và đạt chuẩn tiếng Anh theo quy định.

4. Triển khai tốt các dự án xây dựng trường; từng bước chuyển các hoạt động phù hợp của nhà về cơ sở ở khu Nam Thành phố.

5. Chủ động triển khai các hoạt động xếp hạng nhà trường theo Asian QS University Rankings và Webometric.

6. Các khoa/viện triển khai tốt các chỉ tiêu phấn đấu KPI đã được giao cùng các chính sách hỗ trợ tài chính của nhà trường.

7. Nâng cao tỷ lệ giảng viên, viên chức quốc tế đến làm việc tại trường.

8. Triển khai thực hiện các hợp đồng hợp tác đã ký kết với các địa phương và tập đoàn; phát triển mạnh các ban liên lạc cựu sinh viên UEH.

Trước thềm năm mới 2019, tôi đề nghị tất cả mọi thành viên trong trường cùng nỗ lực phấn đấu để trường ta ngày càng phát triển, danh tiếng ngày càng nâng cao trong lòng nhân dân, doanh nghiệp, các tập đoàn trong và ngoài nước, các cơ quan quản lý, các hiệp hội và đặc biệt – nâng cao vị thế và uy tín thương hiệu UEH trên thị trường thế giới. Nhân dịp xuân về, kính chúc quý thầy cô, viên chức mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và đạt được kết quả tốt trong công việc.@

GS.TS. Nguyễn Đông Phong

error