Khuyến khích xu hướng nghiên cứu hàn lâm trong đào tạo sau đại học

Một trong những chiến lược phát triển trọng tâm của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) là phấn đấu trở thành trường đại học định hướng nghiên cứu (reseach-oriented university). Nhằm mục đích đó, trường đã triển khai nhiều chính sách khuyến khích giảng viên nghiên cứu hàn lâm, hướng đến công bố quốc tế trên các tạp chí thuộc danh mục Scopus, ABDC hay ISI. Đối với bậc đào tạo sau đại học, Trường yêu cầu tất cả các luận án tiến sĩ phải được thực hiện theo hướng nghiên cứu hàn lâm, đồng thời cũng khuyến khích các luận văn cao học thực hiện theo hướng này. Các nghiên cứu sinh cũng được hưởng những quyền lợi vật chất (thưởng cho công bố quốc tế… như các giảng viên trong trường). Năm 2018, Trường đã triển khai các chính sách mới khuyến khích nghiên cứu hàn lâm đối với bậc sau đại học, đó là:  chính sách khuyến khích nghiên cứu sinh thực hiện luận án bằng tiếng Anh và công bố quốc tế; chính sách nghiên cứu sinh toàn thời gian và chính sách khuyến khích học viên cao học theo hệ nghiên cứu công bố trên các tạp chí được phản biện trong và ngoài nước.

Chính sách khuyến khích nghiên cứu sinh thực hiện luận án bằng tiếng Anh, công bố quốc tế và nghiên cứu sinh toàn thời gian

Nghiên cứu sinh thực hiện luận án bằng tiếng Anh sẽ được ưu tiên phân công giảng viên hướng dẫn có năng lực chuyên môn và ngoại ngữ, đã có nhiều công bố quốc tế, đặc biệt sẽ có giảng viên, giáo sư người nước ngoài đang công tác tại các trường đại học lớn, uy tín trên thế giới đồng hướng dẫn. Nghiên cứu sinh có công bố quốc tế sẽ được trao tặng giấy khen và tiền thưởng của UEH, được tuyên dương tại buổi Lễ tốt nghiệp. Nghiên cứu sinh thực hiện luận án bằng tiếng Anh cũng được nhà trường hỗ trợ kinh phí tham gia hội thảo quốc tế, biên dịch, biên tập bài để đăng trên tạp chí quốc tế; đặc biệt khi công bố bài trên các tạp chí thuộc danh mục ISI/Scopus sẽ được khen thưởng theo mức quy định của nhà trường dành cho giảng viên UEH có bài công bố quốc tế.

Chính sách nghiên cứu sinh toàn thời gian là chính sách hoàn toàn mới, nhằm khuyến khích và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, công bố của nghiên cứu sinh. Nghiên cứu sinh toàn thời gian phải viết luận án bằng tiếng Anh và phải công bố ít nhất 1 bài trên tạp chí thuộc Danh mục Scopus và do vậy cũng được hưởng những ưu đãi của nghiên cứu sinh viết bằng tiếng Anh kể trên. Bên cạnh đó, họ còn được nhiều ưu đãi khác như miễn toàn bộ học phí, được bố trí phòng làm việc, được giới thiệu chỗ lưu trú tại các ký túc xá của Trường (đối với nghiên cứu sinh ngoại tỉnh), được sắp xếp tham gia các hoạt động giảng dạy và hoạt động chuyên môn cùng với người hướng dẫn khoa học tại các khoa tương ứng và được chi trả thù lao cho các hoạt động đào tạo tương đương giảng viên của UEH.

Chính sách hỗ trợ nghiên cứu cho học viên cao học hệ nghiên cứu

Bắt đầu từ năm 2017, Trường đã tổ chức học tập bậc cao học thành 2 hệ: hệ nghiên cứu với 15% số học viên đăng ký và hệ ứng dụng được 85% số học viên đăng ký. Đối với hệ nghiên cứu, UEH trang bị cho các học viên các học phần nghiên cứu chuyên sâu như “Thiết kế nghiên cứu”, “Phương pháp nghiên cứu định tính”, “Phương pháp nghiên cứu định lượng”, “Các xu hướng, chủ đề nghiên cứu đương đại trong ngành và chuyên ngành”… Học viên theo hướng nghiên cứu được khuyến khích tham gia nhóm nghiên cứu của các giảng viên mà họ theo học.

Với việc luận văn cao học hướng nghiên cứu được yêu cầu cao hơn về mặt học thuật, là một nghiên cứu hàn lâm chuẩn tắc, Trường sẽ hỗ trợ các học viên trên một số phương diện như được chọn hướng nghiên cứu và giảng viên hướng dẫn có kinh nghiệm công bố quốc tế, được hỗ trợ kinh phí khi tham dự hội thảo quốc tế và cũng được thưởng tương tự giảng viên khi có bài công bố quốc tế. Sau khi công bố trên tạp chí JABES hoặc các tạp chí quốc tế, học viên sẽ được miễn học phí 1-2 kỳ tiếp theo tùy vào chất lượng và thứ hạng của tạp chí.

Trên thực tế, tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM đã có nghiên cứu sinh công bố 2 bài ISI và 5 bài Scopus trong quá trình làm nghiên cứu sinh tại Trường, và cũng có học viên cao học cùng với giảng viên hướng dẫn có bài đăng trên tạp chí thuộc danh mục Scopus, cho thấy năng lực của nghiên cứu sinh và học viên cao học hệ nghiên cứu là rất đáng ghi nhận. Với những chính sách kể trên hy vọng số lượng bài công bố quốc tế của nghiên cứu sinh và học viên cao học sẽ tăng lên đáng kể trong những năm tới.@

ThS. Đặng Thị Mỹ Ngân & PGS.TS. Hồ Viết Tiến

error