Hội thảo khoa học quốc gia tại UEH: Nhu cầu nhân lực cho phát triển trong bối cảnh CMCN 4.0 và những đáp ứng của GDĐH Việt Nam

Nhằm xây dựng diễn đàn để các nhà nghiên cứu, các chuyên gia, nhà quản lý giáo dục trình bày tham luận về nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho phát triển trong thời kỳ cách mạng 4.0; tổng hợp những kết quả nghiên cứu về nhu cầu nhân lực cho phát triển trong bối cảnh cách mạng 4.0 và đáp ứng của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam; định hướng những vấn đề còn tồn tại cần tiếp tục nghiên cứu trong tương lai; khuyến nghị các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế – xã hội trong bối cảnh CMCN 4.0; ngày 23.11. 2018, tại Cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, trường Đại học Kinh tế TP.HCM, VP. Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực (QGGD &PTNL) phối hợp với UEH, ĐHQG Hà Nội, ĐHQG TP.HCM đồng tổ chức hội thảo khoa học quốc gia: “Nhu cầu nhân lực cho phát triển trong bối cảnh CMCN 4.0 và những đáp ứng của giáo dục đại học Việt Nam”.

Tham dự hội thảo, ngoài Hội đồng QGGD &PTNL và Hội đồng tổ chức hội thảo bao gồm các GS, PGS, TS, lãnh đạo các trường đại học trong và ngoài nước, đông đảo đại biểu là các nhà khoa học, BGH, lãnh đạo các trường đại học, các cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu trong cả nước cùng các cơ quan báo chí đã đến tham dự và đưa tin.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS. Lưu Bích Ngọc – Chánh văn phòng Hội đồng QGGD&PTNL cho rằng để tăng cường năng lực tiếp cận cuộc CMCN 4.0 thì một trong các giải pháp quan trọng cần thực hiện đó là phải thay đổi mạnh mẽ các chính sách, nội dung, phương pháp giáo dục đào tạo nhằm tạo ra nguồn nhân lực có khả năng tiếp nhận các xu thế công nghệ sản xuất mới.

GS.TS. Nguyễn Đông Phong – Hiệu trưởng UEH, thay mặt BTC hội thảo nhấn mạnh: “Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 có sự ứng dụng rộng rãi và tốc độ ứng dụng rất nhanh, làm biến đổi nền công nghiệp ở mọi quốc gia, tác động mạnh mẽ đến đời sống xã hội của con người”, vì thế UEH nói riêng và các cơ sở đào tạo đại học nói chung không thể đứng ngoài cuộc, mà cần phải có sự thay đổi nhận thức đối với việc đổi mới công tác đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của xã hội, vì nguồn nhân lực là hết sức quan trọng và mang tính chất quyết định. Theo đó, các trường sẽ phải xây dựng được chương trình đào tạo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp, tăng cường gắn kết với doanh nghiệp trong phối hợp đào tạo nguồn nhân lực, thay đổi hình thức tổ chức đào tạo theo hướng ứng dụng sâu rộng khoa học công nghệ hiện đại vào quản lý.

Nội dung hội thảo tập trung thảo luận các nhóm chủ đề chính: (1) Nhu cầu nhân lực cho phát triển trong bối cảnh cách mạng 4.0: Đặc trưng của phát triển trong bối cảnh cách mạng 4.0; Nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho phát triển trong bối cảnh cách mạng 4.0; Nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho một số ngành nghề quan trọng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0; Thực trạng cung lao động và lao động chất lượng cao ở Việt Nam; (2) Đáp ứng của hệ thống giáo dục đại học: Quy hoạch mạng lưới, chương trình đào tạo gắn với cung – cầu nhân lực cao trong bối cảnh 4.0; Nâng cao chất lượng chương trình đào tạo theo hướng phát triển năng lực đáp ứng cách mạng 4.0 (ngoại ngữ, tin học, tư suy sáng tạo, khởi nghiệp); Đổi mới phương thức đào tạo, tăng cường liên kết giữa các cơ sở giáo dục đào tạo với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức sử dụng lao động…

Hội thảo đã chỉ rõ những hạn chế của nhân lực Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế, cũng như việc “hòa mình” vào cuộc CMCN 4.0 của lao động chất lượng cao khi Việt Nam tham gia trao đổi nhân lực với thị trường lao động trong và ngoài khu vực. Các chuyên gia cho rằng dưới tác động của cuộc CMCN 4.0, nhiều ngành mới sẽ ra đời trên sự sáng tạo tri thức mới với đòi hỏi chuyên môn ngày càng cao. Vì vậy, chuyên môn và kỹ năng của nhân lực cần phải được nâng lên dựa trên sự sáng tạo và đổi mới không ngừng.

Hội thảo “Nhu cầu nhân lực cho phát triển trong bối cảnh cách mạng 4.0 và những đáp ứng của giáo dục đại học Việt Nam” đã mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực cho các bên tham gia trong việc đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong bối cảnh mới của xã hội với cách mạng công nghệ 4.0.@

Phòng Truyền thông và Quan hệ công chúng

error