Báo cáo chuyên đề của các GS. Đại học Tokyo

Sáng ngày 5.10.2018, tại Cơ sở A  trường Đại học Kinh tế TP. HCM đã diễn ra buổi báo cáo chuyên đề của các giáo sư đến từ trường Đại học Tokyo, Nhật Bản.

Tham dự buổi cáo cáo, có sự tham dự của GS.TS. Nguyễn Đông Phong – Hiệu trưởng, đại diện lãnh đạo phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế, phòng Đảm bảo chất lượng – Phát triển chương trình, phòng Tài chính Kế toán, khoa Kinh doanh quốc tế – Marketing, khoa Quản trị, các giảng viên và viên chức UEH.

Tại buổi báo cáo, các giáo sư và học giả đến từ trường Đại học Tokyo – Đại học hàng đầu của Nhật Bản đã chia sẻ và trao đổi về những chủ đề mới như: thiết kế dịch vụ (service engineering), nghiên cứu chuyển đổi dịch vụ (transformative service research), khoa học dữ liệu (data science), khoa học dịch vụ (service science) trong thời đại Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4.

Đây cũng là kênh chia sẻ, gắn kết ý tưởng của các nhà nghiên cứu trong mảng khoa học thiết kế và mảng khoa học xã hội; từ đó giúp các nhà nghiên cứu UEH có những cách nhìn mới, hình thành những ý tưởng nghiên cứu mới theo định hướng nghiên cứu liên ngành (multi-disciplinary research).

Phát biểu khép lại buổi hội thảo, GS.TS. Nguyễn Đông Phong – Hiệu trưởng UEH ngỏ lời cảm ơn các các diễn giả và cho biết UEH sẽ cố gắng ứng dụng các nghiên cứu mới vào giảng dạy và nghiên cứu. GS. Hiệu trưởng cũng hy vọng trong thời gian tới, mối quan hệ hợp tác giữa trường Đại học Tokyo Nhật Bản và trường Đại học Kinh tế TP.HCM sẽ ngày càng gắn kết.@

P.QLKH-HTQT – P.TT&QHCC

error