THÔNG ĐIỆP 2018 CỦA BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, HIỆU TRƯỞNG

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM đã kết thúc năm học 2017 với những kết quả tốt đẹp. Tuyển sinh của trường đạt chỉ tiêu đề ra, chương trình đào tạo tiên tiến quốc tế triển khai thuận lợi, kiểm định trường đại học theo chuẩn MOET và 4 chuyên ngành kiểm định quốc tế theo chuẩn FIBBA đạt kết quả cao; nghiên cứu khoa học hàn lâm và ứng dụng đều đạt kết quả khả quan; công tác quản trị nhà trường có nhiều chuyển biến tích cực, đồng thời UEH cũng bắt đầu khởi công xây dựng cơ sở ở Khu Nam và cơ sở B… Có thể nói kết quả hoạt động năm 2017 đã mang lại sự tự tin cho lãnh đạo và thầy cô, viên chức về những chủ trương, chính sách đổi mới của nhà trường từ đầu nhiệm kỳ để từ đó có những bước tiến mới trong năm 2018 và những năm sau.

Bước vào năm 2018, ngoài cơ hội có được, UEH cũng gặp phải không ít thách thức, chủ yếu từ môi trường cạnh tranh và hội nhập quốc tế trong giáo dục đại học. Tôi đề nghị các cấp lãnh đạo từ trường đến phòng, khoa, bộ môn, đến thầy cô giáo và viên chức quản lý mỗi người đều hướng đến một mục tiêu chung, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể, cần thực hiện tốt những nội dung sau:

  1. Tiếp tục triển khai thành công chương trình tiên tiến bậc cao học, đại học gắn liền với cung cấp đủ tài liệu bằng tiếng Việt và tiếng Anh cho người học; triển khai đào tạo NCS gắn liền với công bố quốc tế của luận án tiến sĩ; nâng cấp cơ sở dữ liệu của UEH.
  2. Nâng cao chất lượng giảng dạy bằng phương thức truyền thống và qua UEH-LMS, thực hiện phương châm “lấy người học làm trung tâm”; tăng cường trang bị kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên; tiếp tục kiểm định chương trình đào tạo.
  3. Mở thêm các lớp giảng dạy bằng tiếng Anh, cụ thể các ngành: QTKD, Ngân hàng và các chuyên ngành khác do các khoa đề xuất; mở các ngành, chuyên ngành mới; nâng cao trình độ tiếng Anh cho sinh viên khi tốt nghiệp.
  4. Thúc đẩy nghiên cứu hàn lâm công bố quốc tế và nghiên cứu ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế xã hội; hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh; thực hiện những chương trình hợp tác đã ký với các địa phương trên 4 phương diện: nghiên cứu, đào tạo, tư vấn và phản biện chính sách. Triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu cấp nhà nước, cấp bộ, tỉnh thành và cấp trường đúng hạn.
  5. Thúc đẩy các khoa, viện thực hiện hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và trao đổi giảng viên, sinh viên…
  6. Quản trị đại học theo hướng hiện đại thông qua ứng dụng mạnh công nghệ thông tin và những công cụ quản trị thông minh; công khai, dân chủ, bàn bạc những chủ chương, quyết sách mới trong điều kiện cạnh tranh và hội nhập quốc tế.
  7. Tiếp tục triển khai các nội dung quốc tế hóa UEH, xây dựng trường theo định hướng nghiên cứu và thực hiện thành công 6 chiến lược khác biệt; triển khai định hướng chuyển UEH dần sang đại học đa ngành.
  8. Mỗi thầy cô, viên chức quản lý nâng cao chất lượng giảng dạy, đầu tư chuyên môn và tiếng Anh (tối thiểu đọc hiểu sách chuyên ngành đến cuối năm 2018); UEH sẽ triển khai những giải pháp cụ thể để tạo điều kiện thầy cô học tập chuyên môn và tiếng Anh ở nước ngoài; có chính sách hỗ trợ kinh phí để lấy chứng chỉ IELTS 6.0; tìm kiếm và tuyển dụng người giỏi về giảng dạy và nghiên cứu cho UEH. NCS là giảng viên của UEH phải xem việc học ở các trường tiên tiến khối tiếng Anh là ưu tiên trong lựa chọn.
  9. Triển khai 2 dự án (Nam Thành phố, cơ sở B) và sửa chữa, nâng cấp Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo.

Trước thềm năm mới 2018, tôi kêu gọi toàn thể lãnh đạo, viên chức UEH nỗ lực cao trong giảng dạy, nghiên cứu và quản trị nhà trường, tiếp tục đưa trường Đại học Kinh tế TP.HCM bứt phá hơn nữa trên bước đường hội nhập và phát triển.@ (GS.TS. NGUYỄN ĐÔNG PHONG)