HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NHÌN LẠI 2017 HƯỚNG TỚI 2018

Thực hiện Chiến lược phát triển hoạt động khoa học đến năm 2020, Nhà trường đã  đẩy mạnh nghiên cứu hàn lâm hướng đến công bố quốc tế song song với duy trì nghiên cứu ứng dụng phục vụ hoạch định chính sách phát triển quốc gia, phát triển ngành, địa phương và doanh nghiệp. Năm 2017 được đánh giá như một năm thành công vượt bậc của Trường trong hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH), trong bối cảnh có nhiều thay đổi quan trọng trong công tác khoa học công nghệ ở cấp trường.

Về công tác quản lý khoa học, Trường đã ban hành Quy định NCKH giảng viên năm 2017 và điều chỉnh theo hướng khuyến khích hoạt động NCKH công bố kết quả bằng cách tính tăng giờ NCKH, hạn chế các loại hình hoạt động không phải là NCKH; ban hành Hướng dẫn thành lập và hoạt động của Hội đồng khoa học Khoa/Viện đào tạo; triển khai hoạt động xây dựng kế hoạch chiến lược NCKH cấp Khoa/Viện đào tạo nhằm tăng tính tự chủ cho các khoa/viện; cập nhật mới Quy định Quỹ nghiên cứu công bố quốc tế; và điều chỉnh Quy định NCKH sinh viên 2017.

Về hoạt động nghiên cứu ứng dụng, Trường đã duy trì tốt mối quan hệ với các địa phương và doanh nghiệp, thực hiện ký kết nhiều hợp đồng nghiên cứu theo yêu cầu và tạo mọi điều kiện thuận lợi để giảng viên tham gia. Phòng QLKH-HTQT đã tập trung chuyển các thông báo đặt hàng của địa phương đến giảng viên, hướng dẫn và hỗ trợ giảng viên các thủ tục hành chính liên quan, tham gia các cuộc họp xét chọn đề tài và thẩm định kết quả nghiên cứu. Trong năm, Trường đã có 3 đề tài được phê duyệt mới với các tỉnh Bến Tre, Đồng Nai, Long An; chưa kể các đề tài của Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển – đơn vị chủ lực trong việc nghiên cứu và tư vấn cho các tỉnh, thành, triển khai thực hiện các đề tài NCKH, tư vấn, ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học kinh tế vào thực tiễn.

Về công tác tổ chức các hội thảo khoa học, Trường đã duy trì và mở rộng quy mô các hội thảo. Trong năm, Trường đã tổ chức thành công 2 hội thảo quốc tế lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam: Hội thảo quốc tế thường niên lần thứ 13 của Hiệp hội Kinh tế – Luật Châu Á (AsLEA)  vào tháng 6.2017 với tổng cộng 63 bài hội thảo khoa học, trong đó có 19 bài của giảng viên UEH tham gia trình bày; Hội thảo quốc tế SALT-CuC với đối tác Thụy Sĩ vào tháng 11.2017 với tổng cộng 12 bài hội thảo, trong đó có 6 bài của giảng viên UEH. Dự kiến từ năm 2018, Trường sẽ tổ chức thường niên 1 hội thảo quốc tế.

Trường cũng đã khuyến khích các thầy cô tham gia hội thảo khoa học trong và ngoài nước thông qua chính sách hỗ trợ lệ phí tham dự, chi phí đi lại. Đây cũng là cơ hội để các giảng viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học thuật với các nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu.

Hoạt động tuyển chọn, thẩm định và phê duyệt đề tài các cấp năm 2017 được tổ chức nghiêm túc và đạt được nhiều thành công. Trường đã tuyển chọn, thẩm định và phê duyệt được tổng cộng 124 đề tài, trong đó 5 đề tài trọng điểm cấp trường, 74 đề tài cấp trường, 19 đề tài nghiên cứu xây dựng tình huống phục vụ giảng dạy, 11 đề tài nghiên cứu sinh, và 15 đề tài nghiên cứu hàn lâm công bố quốc tế. Tổng kinh phí cấp cho nhóm đề tài này là 6,18 tỷ đồng. Năm 2017 là năm đầu tiên triển khai đề tài NCKH quy mô vùng và đề tài xây dựng tình huống phục vụ giảng dạy Chương trình tiên tiến.

Năm 2017 cũng đánh dấu sự khác biệt trong chính sách thực hiện ấn phẩm Báo cáo Đối thoại chính sách – Policy Dialogue hằng năm. Trường đã hướng tới các gợi ý chính sách vĩ mô dựa vào việc ước lượng và dự báo các chỉ số tổng hợp quan trọng phản ánh sức khỏe của nền kinh tế và các phản ứng điều hành thích nghi của chính phủ. Kết quả xây dựng và ước lượng các chỉ số kinh tế có cơ sở khoa học, có phương pháp chặt chẽ và có bằng chứng được định lượng tinh tế. Đúc kết từ kết quả nghiên cứu các chuyên đề, Trường đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế công bố “Chỉ số điều kiện tài chính FCI – Đo lường và ứng dụng tại Việt Nam”, với sự tham dự của gần 50 khách mời, chuyên gia trong và ngoài Trường, và khoảng 30 nhà báo, phóng viên báo đài. Đây là một chỉ số tổng hợp nhằm phản ánh các điều kiện tài chính chung của nền kinh tế theo thời gian, cũng như đánh giá tác động của các điều kiện tài chính đến triển vọng của nền kinh tế trong ngắn và dài hạn mà các tổ chức tài chính và đặc biệt là Ngân hàng trung ương ở các nước trên thế giới đã và đang nỗ lực xây dựng.

Đối với đề tài cấp Bộ, Trường đăng ký 15 đề tài, được Bộ chọn 6 đề tài, và sau khi tổ chức thẩm định, có 4 đề tài được chọn gửi thực hiện từ năm 2018. Từ nay, các đề tài cấp Bộ sẽ được Trường hỗ trợ 30% kinh phí thực hiện.

Đối với đề tài cấp Nhà nước, Trường đã đăng ký đấu thầu tuyển chọn thành công 2 đề tài cấp nhà nước: đề tài “Nghiên cứu mô hình tăng trưởng kinh tế dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam thời kỳ đến năm 2030”, Mã số KX 01.17/16; và đề tài “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp đẩy mạnh quốc tế hóa giáo dục Việt Nam, thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục cấp quốc gia”. Sau nhiều năm, Trường đã quay trở lại các đề tài cấp nhà nước nhằm có các đóng góp khoa học và chính sách bao quát, có phạm vi tác động trên cả nước. Năm 2017 cũng là năm Trường được quỹ NAFOSTED duyệt cấp kinh phí cho 3 đề tài do Khoa Tài chính, Tạp chí PTKT và Viện Đào tạo quốc tế đăng ký. Điều này cho thấy việc đa dạng hóa được nguồn tài trợ cho hoạt động NCKH ngày càng được các giảng viên quan tâm.

Về hoạt động công bố kết quả NCKH phục vụ mục tiêu phát triển nhà trường trở thành đại học định hướng nghiên cứu, năm 2017 Trường đã phê duyệt 15 đề tài NCKH hàn lâm công bố quốc tế. Đối với đề tài cấp trường, Trường đã quy định kết quả nghiên cứu phải được công bố trên tạp chí khoa học (tạp chí quốc tế được xếp hạng trên ISI/ ABDC/ Scopus, hoặc tạp chí trong nước được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước chấp nhận), hoặc xuất bản sách chuyên khảo. Năm 2017, việc công bố các kết quả nghiên cứu của giảng viên cũng được tăng cường về số lượng và chất lượng với 214 bài báo trên các tạp chí khoa học trong nước, 73 bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế (trong đó 24 bài đạt chuẩn ISI), 247 bài tham luận tại hội thảo khoa học trong nước, 64 bài tham luận tại hội thảo cấp khoa (có xuất bản kỷ yếu ISBN), và 93 bài tham luận tại hội thảo khoa học quốc tế.

Ngoài ra, công tác xuất bản tạp chí khoa học của Trường đã không ngừng nâng cao chất lượng, cải tiến về nội dung và hình thức để tiệm cận với chuẩn mực quốc tế. Tạp chí Phát triển kinh tế đã chính thức đổi tên thành Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á, tên gọi tiếng Anh: Journal of Asian Business and Economic Studies (JABES) và có hiệu lực kể từ ngày 1.1.2018. Trên cơ sở thỏa thuận với Nhà xuất bản quốc tế EMERALD, dự kiến đến tháng 3.2018, JABES sẽ bắt đầu công bố các bài báo trên EMERALD. Kể từ đây, JABES chính thức trở thành Tạp chí có tính quốc tế và toàn cầu. Hoạt động này góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu của các nhà khoa học, chuyên gia kinh tế, giảng viên và nghiên cứu sinh trong và ngoài nước, nâng tầm giá trị học thuật của UEH trong cộng đồng quốc tế.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong hoạt động nghiên cứu của giảng viên, hoạt động NCKH sinh viên vẫn được duy trì tốt, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng. Phòng QLKH-HTQT đã phối hợp tốt với tổ chức Đoàn trường và giảng viên các khoa trong trường để hỗ trợ sinh viên NCKH; kịp thời đề xuất và ban hành quy định mới có liên quan theo hướng dẫn của Bộ và góp ý của sinh viên. Hoạt động NCKH sinh viên của Trường vẫn được tiếp tục củng cố và đi sâu vào chất lượng. Năm 2017, đã tổ chức được các cuộc thi NCKH sinh viên, trong đó có 216 đề tài hoàn thành. Kết quả đã đạt được một số thành công đáng khích lệ: 123 đề tài đạt giải thưởng Nhà Kinh tế trẻ UEH, 3 đề tài đạt giải thưởng Sinh viên NCKH của Bộ, 1 đề tài đạt giải thưởng Eureka của Thành đoàn. Ngoài ra, Phòng QLKH-HTQT đã phối hợp với Đoàn trường tổ chức chuỗi 4 lớp Phương pháp NCKH, thu hút nhiều sinh viên tham gia.

Trong năm 2018, Trường sẽ tiếp tục ban hành nhiều quy định, chính sách để cụ thể hóa các giải pháp đẩy mạnh nghiên cứu hàn lâm và công bố quốc tế, cụ thể là chính sách tuyển dụng lãnh đạo/chuyên gia người nước ngoài, quy định thành lập nhóm nghiên cứu mạnh, cải tiến quy trình quản lý đề tài theo tiêu chuẩn ISO 2008-2015. Tiếp nối những kết quả trên, trong năm 2018, Trường sẽ tiếp tục phấn đấu đạt nhiều thành tựu hơn nữa trong hoạt động khoa học công nghệ và mong tiếp tục nhận được sự đồng hành và đồng lòng của các giảng viên để đạt được mục tiêu đề ra.@ (THS. VŨ MINH HÀ – PGS.TS. TRẦN TIẾN KHAI)