Số tháng 7/2021 | Bản tin UEH
55e82026-da19-463b-98dc-8040d062a694.png
ebfff06d-9934-48fa-9e75-520a5246baee.png
Với chiến lược trở thành một trong những trường đại học hàng đầu về lĩnh vực Kinh tế - Quản trị - Luật trong khu vực Đông Nam Á, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã không ngừng đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới chương trình đào tạo, cải tạo cơ sở vật chất và triển khai các chính sách thu hút nhà khoa học, chuyên gia, người học. Đặc biệt, UEH hiện đang triển khai chính sách học bổng dành cho học viên, sinh viên quốc tế nhằm góp phần gia tăng tỷ lệ sinh viên quốc tế; tạo cơ hội cho người học được học tập, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, trau dồi các kỹ năng học tập trong môi trường giáo dục đa văn hóa.

Nghiên cứu này kiểm định vai trò của thông tin được cung cấp bởi hệ thống kế toán quản trị trong việc nâng cao thành quả công việc của nhà quản lý trong doanh nghiệp. Thông tin kế toán quản trị được tiếp cận ở góc độ mức độ sử dụng các đặc tính chất lượng thông tin của nhà quản lý. Thành quả của nhà quản lý được tiếp cận ở khía cạnh hành vi, gồm thành quả nhiệm vụ và thành quả theo ngữ cảnh. Kết quả phân tích PLS-SEM trên cơ sở dữ liệu khảo sát từ 134 nhà quản lý các cấp trong các doanh nghiệp tại Việt Nam chỉ ra rằng mức độ sử dụng thông tin kế toán quản trị góp phần phát triển năng lực tâm lý tích cực, từ đó tác động tích cực đến thành quả công việc của nhà quản lý. Kết quả nghiên cứu này bổ sung vào cơ sở lý thuyết trong các nghiên cứu kế toán quản trị về các yếu tố trung gian trong mối quan hệ giữa thông tin kế toán quản trị và thành quả công việc của nhà quản lý.

The 3rd Asia Conference on Business and Economic Studies

Thời gian: 27-28/08/2021
Địa điểm: Trường ĐH Kinh tế TP.HCM


Hội thảo ICBF 2021
Thời gian dự kiến: 27-28/09/2021
Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Việt Nam
Cùng UEH Kết nối cộng đồng - Lan tỏa tri trức
59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Unsubscribe from this mailing list.
*|LIST:DESCRIPTION|* *|LIST:ADDRESS|* *|REWARDS_TEXT|*